תהליך בקשה להקצאת קרקע

 
 
1. מילוי טופס בקשה - היזם למינהל אזורי תעשייה   
2. בדיקת הבקשה ע"י הבודקים המקצועיים במשרד הכלכלה  
3. החלטת ועדת הקצאת קרקע לפי הוראת מנכ"ל 6.2 – מינהל אזורי תעשייה  
4. שליחת המלצה לאישור עסקה - מינהל אזורי תעשייה לרשות מקרקעי ישראל  
5. אישור עיסקה ברמ"י- היזם מרשות מקרקעי ישראל  
6. תשלום הוצאות פיתוח -  היזם  למינהל אזורי תעשייה בחנות התשלומים  
7. חתימת היזם על הסכם פיתוח - ברשות מקרקעי ישראל  
8. חתימת הסכם חכירה – היזם ברשות למקרקעי ישראל  
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו