רשימת המינהלות של אזורי התעשייה

 
 
 
 
 
 
 
 

דרום

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
אבו קורינאתמוטי חדדמנהלmotihad@nevemidbar.org.il   050-6830404
אבשלוםעופר מימוןמנכ"לoferm@erc.org.il   6148747
אזור התעשייה במ.א אלקאסום (אום בטין, אלסייד)מוצלח אבו עסאמנהל אגף אסטרטגיMOSLAH@alqasoum.org.il08-6797320050-6532140
אזורי התעשייה באופקיםאהרון אלקבץסמנכ"לAlkabetsA@hcl.co.il   050-6990397
אזורי התעשייה קרית מלאכי (תימורים ואזור צפוני)קובי עמרימנהל אזור התעשייהkobia@k-m.org.il   054-9933869
באר שבעאיריס שוחטiriss@br7.org.il   052-4600997
דימונהדביר שץמנהל אגףdvir@Dimona.muni.il08-6553044052-6115122
ירוחםאשר שטרןמנהל     052-6085116
מישור רותםפיני הרושמנהל מחלקת נכסים ופיקוח על הבניהpini@ma-tamar.co.il   050-7355342
מישור רותםרינה חדדמנהלת לשכהrina@ma-tamar.co.il08-6688811  
מצפה רמוןעמיקם סימוןמנהל אזור התעשייה מצפה רמוןamiksi@gmail.com   050-7822254
מרחביםיצחק תורג'מןמנכ"לitzhak@merchavim.org.il08-9929478050-6933288
מרכז אזורי חבל אילותנדב סטרקמנהל אזורי התעשייה חבל אילותstark@hub-eilot.co.il   052-3933706
נ.ע.םיוסי אינגלשרמנהלyossef.e.s@gmail.com   052-7555438
נאות חובבאופיר אבידןמנכ"ל המועצהofir@neho.org.il08-6543118050-6291399
נחל שחורת ועברונהאבי כהןמנכ"ל   08-6315353  
נחל שחורת ועברונהמורן הראלמנהלת אזורי התעשייה אילתmoran@eec.co.il08-6315353050-4403032
נתיבותמשה מימוןמנכ"ל   08-9944463  
נתיבותפנינה ברגינסקימזכירת החברהcalcalnet@gmail.com08-9944463052-2441173
ספיריםסימה בוגניםמנהלתsimab@sng.org.il08-6897565054-4671572
ספיריםשי בן יעישמנכ"לShaiby@sapir.ac.il   054-6755131
עידן הנגבפאול משהמנהלmoshep@bns.org.il08-9915870050-5611055
ערדנתנאל סימקיןמנהל אזור התעשייהnetanel_s@arad.muni.il   054-2006918
ערועריעקב בן שמעוןמנהל אזורי התעשייה נגב מזרחיyaacov@eastnegev.orgamir   054-3141256
פארק תעשיות נחל נימרהנדב סטרקמנהל אזורי התעשייה חבל אילותstark@hub-eilot.co.il   052-3933706
פארק תעשיות עומרניר ניסיםמנהלnisimnir@gmail.com08-6291131050-6484131
רהט - בְּוָאבִית אַל נאקבעו"ד אמיר בשאראתמנהל אזור התעשייה Ameer@ecrahat.com08-9118172050-3004033
רמת נגב ואורוןעוזי חבשושמנהלuzi@rng.org.il08-6464107050-7579378
שגב שלוםעודד נחמיהמנהלodedn1@gmail.com   054-6317063
שדות נגבאיילת קלימימנהלתayelet@sdotnegev.org.il08-9938949054-5330752
שדרותשמעון אדרימנהלshimone@sederot.muni.il   050-5443074
שלהב ספירנעמי בקרמנכ"לית החברה לפיתוח ובנין הערבהnaomi@arava.co.il    

ירושלים ואיו"ש

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
אזורי התעשייה מטה בנימיןנתן אורןמנהל אזורי התעשייה מטה בנימיןnatan@binyamin.co.il   052-5666101
אלפי מנשהאלחנן דיקשטיייןמנהל     050-4989585
בראוןג'וש גולדשמידמנכ"לbaron@baron.org.il   053-2235660
ברקןרוני חורימנהלizbarkan@shomron.org.il   053-7772384
הר החוצביםניסן ליבלייןמנהלnisan@hotzvim.org.il02-5865856052-2677644
מישור אדומיםענת אנג'לסמנכ"לanat@parkedom.co.il02-5355717050-8296496
מעלה אפריםיום טוב שביטמנהלyomtovs@mefraim.org.il   050-7899878
עטרות ירושליםיעקב גוטמןמנהל אזור התעשייה עטרות     050-7652062
עמנואלידעיה שהםמנהלindustry@emanuel.muni.il   052-3379768
פארק תעשיות גוש עציוןדני אילןמנהלdannyi@gush-etzion.co.il   052-3308383
קרית ארבעאלון יוניאןמנכ"לalon@kaec.co.il02-9961988054-7002015
קרית גתדגן יהלמנכ"לdaganyhl@zahav.net.il   054-4530800
קרני שומרוןגיורא ראובנימנהלsara@karneishomron.co.il   052-6162402
שמעה מיתריםאבי אטדגימנהל אזור התעשייהoffice@hlp.co.il08-6254817052-3381470

מרכז

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
טייבהג'אבר ליואמנהלlewajaber@gmail.com   052-6711188
טירהדיגם בשארהמנהל אזור התעשייהb-digam@hotmail.com   050-5248139
כפר קאסםאבנר רגבהאגף פיתוח עסקי, חכ"ל כפר קאסםregev@qec.org.il   052-2258211

צפון

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
אום אלפחםקאסם שפיקמנהל תכנון אסטרטגיum_teachnononl@walla.co.il   052-8029946
אלון תבורשחר אורןמנכ"לshaharo@emekyizrael.org.il04-6520015052-5373008
בני יהודהעמיחי עדימנהל תפעולhcl-tiful@golan.org.il   050-5602231
בר לבאבי טילרמנהלbarlev@barlev.org04-9550301050-5202256
גורןשחם תמירמנהלshaham@myosef.org.il    
דלתוןללו וילנסקימנכ"לlalo@netvision.net.il04-6990028057-6989610
טבריהישראל ענתבימנהלIsrael@tiberias.muni.il   053-3512002
טמרהבדארן אבו אל היג'אמנהל אזור התעשייהbadran.ab@gmail.com   02-6693339
כרמיאלמשה בן אבומנהל תפעולmoshe@karmiel.biz04-7709019054-2557447
מבוא כרמלניסים אפריםמנכ"לmankal@mevoe-carmel.co.il   052-3790601
מע'אר        
עפולה (תדיראן)שחר אורןמנכ"לshaharo@emekyizrael.org.il   052-5373008
עראבהמוחמד נעאמנהמנהל mohammedn050@gmail.com   052-6590548
פארק צבאיםירון לוינסמנהלYl.park.zv@gmail.com   050-7231037
פארק תעשיות כסרא- סמיע פקיעיןבדיע עבללהמנכ"לbadei.abdalla@gmail.com   050-6287037
פארק תעשיות מבואות גלבועתייסיר קאסםמנהל החברה כלכלית לפיתוח הגלבוע     050-8383111
צח"רמיקי בניוןמנכ"לmikiz_h_r@013net.net   04-6938585
ציפורית ואזורי תעשייה נצרת עיליתסרגי זלוטניקמנהלsergey@nallit.org.il04-6057400053-7685293
קדמת גלילאיציק נחוםמנהלnurit@kidmat-galil.org.il   050-3307551
קורןעמית דהןמנהלamit@maltar.co.il   050-4076210
קצריןאורן משולמימנכ"לoren@katsrin.co.il    
קרית שמונהירדן ארליךמנהלyarden.erlich@gmail.com   050-7222238
שגיא 2000שלמה קצירמנהלsaagi2000@walla.com   054-7911040
שלומישלום דדוןמנהל אזור התעשייהshalom@shelomi.org04-9950963052-2987922
תרדיוןפיני בלחסןמנהלpini@hakal-misgav.co.il   052-7216076