רשימת המינהלות של אזורי התעשייה

 
 
 
 
 
 
 
 

דרום

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
אבו קורינאתמוטי חדדמנהלmotihad@nevemidbar.org.il   050-6830404
אבשלוםעופר מימוןמנכ"לoferm@erc.org.il   6148747
אזור התעשייה במ.א אלקאסום (אום בטין, אלסייד)מוצלח אבו עסאמנהל אגף אסטרטגיMOSLAH@alqasoum.org.il08-6797320050-6532140
אזורי התעשייה באופקיםאהרון אלקבץסמנכ"לAlkabetsA@hcl.co.il   050-6990397
אזורי התעשייה קרית מלאכי (תימורים ואזור צפוני)צביקה דוידיגזברtzvika@k-m.org.il   054-6666288
באר שבערחלי מרוםמנהלתrachelim@br7.org.il08-6230503  
באר שבעאיריס שוחטiriss@br7.org.il   052-4600997
דימונהדביר שץמנכ"לdvir@Dimona.muni.il08-6553044052-6115122
ירוחםאשר שטרןמנהל     052-6085116
מישור רותםעדי אליאסמנכ"ליתadie@ma-tamar.co.il08-6688811050-6233788
מישור רותםפיני הרושמנהל מחלקת נכסים ופיקוח על הבניהpini@ma-tamar.co.il   050-7355342
מישור רותםרינה חדדמנהלת לשכהrina@ma-tamar.co.il08-6688811  
מצפה רמוןעמיקם סימוןמנהל אזור התעשייה מצפה רמוןamiksi@gmail.com   050-7822254
מצפה רמוןליאור נחמהמנהלliornehama@gmail.com   052-7204600
מרחביםיצחק תורג'מןמנכ"לitzhak@merchavim.org.il08-9929478050-6933288
נ.ע.םיוסי אינגלשרמנהלyossef.e.s@gmail.com   052-7555438
נאות חובבאופיר אבידןמנהלamnon@neho.org.il08-6543118 ‎050-7775930
נחל שחורת ועברונהאבי כהןמנכ"ל   08-6315353  
נחל שחורת ועברונהמורן הראלמנהלת אזורי התעשייה אילתmoran@eec.co.il08-6315353050-4403032
נתיבותמשה מימוןמנכ"ל   08-9944463  
נתיבותפנינה ברגינסקימזכירת החברהcalcalnet@gmail.com08-9944463052-2441173
ספיריםסימה בוגניםמנהלתsimab@sng.org.il08-6897565054-4671572
ספיריםשי בן יעישמנכ"לShaiby@sapir.ac.il   054-6755131
עידן הנגבפאול משהמנהלmoshep@bns.org.il08-9915870050-5611055
ערדלילי שפימנכ"ליתlilly@kalkalit-arad.co.il08-9951888052-5649090
ערועראמיר הרפזמנהלamir.harpaz@bezeqint.net   052-4779797
פארק תעשיות עומרניר ניסיםמנהלnisimnir@gmail.com08-6291131050-6484131
רהטמחמוד אלעמורמנכ"לmahmudam@hotmail.com08-9914831050-6541527
רמת נגב ואורוןעוזי חבשושמנהלuzi@rng.org.il08-6464107050-7579378
שגב שלוםחגי אופקמנהלhagai@bar-or.net   050-5875954
שדות נגבדורון ציפילביץמנהלdoronz@sdotnegev.org.il08-9938949050-2662680
שדרותשמעון אדרימנהלshimone@sederot.muni.il   050-5443074
שלהב ספיראורן קורןמנהלok@arava.co.il   052-3666854

ירושלים ואיו"ש

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
אזורי התעשייה ירושליםאבי סלמןמנהל מחלקת מינהלות עסקים בירושליםAVI@JERUSALEM.MUNI.IL   050-6669922
אזורי התעשייה מטה בנימיןנתן אורןמנהל אזורי התעשייה מטה בנימיןnatan@binyamin.co.il   052-5666101
אלפי מנשהאלחנן דיקשטיייןמנהל     050-4989585
בראוןאריה אדליזטמנכ"לbaron@kedumim.org.il   052-8119049
ברקןרוני חורימנהלizbarkan@shomron.org.il   053-7772384
הר החוצביםניסן ליבלייןמנהלnisan@hotzvim.org.il02-5865856052-2677644
מישור אדומיםענת אנג'לסמנכ"לanat@parkedom.co.il02-5355717050-8296496
מעלה אפריםיצחק טורקמנהלturkspecial@gmail.com   050-3734957
עמנואלעידו מאושרמנהלido@emanuel.muni.il   052-7333933
פארק תעשיות גוש עציוןדני אילןמנהלdannyi@gush-etzion.co.il   052-3308383
קרית ארבעבתיה לוחימנהלת אזור תעשייהbatya@kaec.co.il   054-3237196
קרית ארבעאלון יוניאןמנכ"לalon@kaec.co.il02-9961988054-7002015
קרית גתדגן יהלמנכ"לdaganyhl@zahav.net.il   054-4530800
קרני שומרוןגיורא ראובנימנהלsara@karneishomron.co.il   052-6162402
שמעה מיתריםאיריס טלקרמנהלתoffice@hlp.co.il08-6254817052-3381470

מרכז

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
טייבהג'אבר ליואמנהלlewajaber@gmail.com   052-6711188
טירהדיגם בשארהמנהל אזור התעשייהb-digam@hotmail.com   050-5248139
כפר קאסםממדוח סרסורהמנהל אזור התעשייהmamdoh@013.net   050-7202539

צפון

שם איזור התעשייהמטהאיש קשרמטהתפקיד   דוא"למטהטלפוןמטהניידמטה
אום אלפחםקאסם שפיקמנהל תכנון אסטרטגיum_teachnononl@walla.co.il   052-8029946
אלון תבוראברהם ברקןמנכ"לavraham@emekyizrael.org.il04-6520015050-5554356
בני יהודהעמיחי עדימנהל תפעולhcl-tiful@golan.org.il   050-5602231
בר לבאבי טילרמנהלbarlev@barlev.org04-9550301050-5202256
גורןשחם תמירמנהלshaham@myosef.org.il    
דלתוןללו וילנסקימנכ"לlalo@netvision.net.il04-6990028057-6989610
טבריהישראל ענתבימנהלIsrael@tiberias.muni.il   053-3512002
טמרהבדארן אבו אל היג'אמהנדסbadran.ab@gmail.com   02-6693339
כרמיאלחנה כובלמנכ"ליתhanna@karmiel.biz   054-6626806
כרמיאלמשה בן אבומנהל תפעולmoshe@karmiel.biz04-7709019054-2557447
מבוא כרמלניסים אפריםמנכ"לmankal@mevoe-carmel.co.il   052-3790601
מע'ארמאדי אבו ג'נבמנהלezortmmenahel@gmail.com    
עפולה (תדיראן)אברהם ברקןמנכ"לavraham@emekyizrael.org.il04-6520014050-5554355
עראבהמוחמד נעאמנהמנהל mohammedn050@gmail.com   052-6590548
פארק צבאיםעזרא שמירמנהלezra1053@gmail.com   052-7273339
פארק תעשיות כסרא- סמיע פקיעיןבדיע עבללהמנכ"לbadei.abdalla@gmail.com   050-6287037
פארק תעשיות מבואות גלבועאבנר חייטמנהל     052-2293092
צח"רמיקי בניוןמנכ"לmikiz_h_r@013net.net   04-6938585
ציפורית ואזורי תעשייה נצרת עיליתסרגי זלוטניקמנהלsergey@nallit.org.il04-6057400053-7685293
קדמת גלילאיציק נחוםמנהלnurit@kidmat-galil.org.il   050-3307551
קורןעופר בורשטייןמנהלoffice@parkoren.org   050-4076210
קצריןאורן משולמימנכ"לoren@katsrin.co.il    
קרית שמונהירדן ארליךמנהלyarden.erlich@gmail.com   050-7222238
שגיא 2000שלמה קצירמנהלsaagi2000@walla.com   054-7911040
שלומיטל חמימהנסtalc@shelomi.org04-9950963050-07319333
תרדיוןיגאל גור אריהמנהל     052-7216076