זכויות עובדים

 
     
 

 מדיניות האכיפה של דיני העבודה שבסמכות משרד הכלכלה והתעשייה

 
 
משרד הכלכלה והתעשייה פועל ליצירת הליכי אכיפה סדורים, המגשימים את מטרות החוק בדבר שמירת זכויות העובדים מצד אחד, והענקת יחס הוגן למעסיקים, מאידך. לשם כך, נקבעו נהלים והנחיות, היוצרים מדיניות אכיפה כוללת. הליכי האכיפה האמורים, מונחים בחלקם על ידי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, או דברי ההסבר להצעת החוק האמור.

כך לדוגמא: הואיל ודרך המלך לאכיפת זכויות העובדים, היא הליך האכיפה המינהלי, נקבע נוהל הקובע כללים בדבר ניתוב תלונות להליכים באפיק הפלילי במקרים המתאימים והמחייבים זאת. עוד נקבעו בנוהל, לפי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, הנסיבות בהן תומצא, בהליך האכיפה המינהלי, התראה מינהלית במקום עיצום כספי.
 
 
כמו כן, הוכן נוהל, הקובע סדרי עדיפויות בדבר האכיפה של ההוראות שבחוקי העבודה השונים.

 
בטבלה למטה, תמצאו את ריכוז הנהלים שלפיהם פועל משרד הכלכלה והתעשייה לאכיפת ההוראות שבחוקי העבודה.

 

נהלים והנחיות:

כותרתמטהתאריך פרסוםמטה
פתח הכלפירוט רישום השעות הנוספות בתלושי השכר במקרים של הסדר שכר כולל לשעות נוספות21/06/2016
פתח הכלמדיניות אכיפה מנהלית – טיפול בתלונות ואכיפה יזומה07/04/2016
פתח הכלהנחיות תביעה פלילית סגירת תיק בהסדר (המרה מותנית של חשד/כתב אישום/קנס מנהלי בהתראה)03/04/2016
פתח הכלהנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר ניכוי משכר בגין פעילות רווחה לפי חוק הגנת השכר, התש"יח-195825/11/2015
פתח הכלנוהל משרד התמ"ת בדבר הפניית תיקים להליכים פליליים20/11/2015
פתח הכלנוהל נקיטת הליכים לפי חוק עבודת נוער לגבי נערים מעל גיל 17.5 ובתום חובת לימודיהם02/07/2015
פתח הכלהנחיות לאכיפה פלילית ומינהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה10/11/2014
פתח הכלנוהל קביעת סדר עדיפויות מעודכן לטיפול בתיקים של אכיפה פלילית03/02/2014
פתח הכלנוהל בעניין מתן התראה מינהלית לפי סעיף 15 (א) לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב - 201201/01/2012
פתח הכלהנחיה לאכיפת תיקון 24 לחוק הגנת השכר26/04/2011
עודכן לאחרונה בתאריך: 23/06/2016 00:00
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו