כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 תנאי הזכאות לרישיון חשמל

 
 

אדם המעוניין לקבל רישיון לביצוע עבודות חשמל צריך לעמוד בתנאים לקבלת רישיון החשמל, בהתאם לטבלה שלהלן.
רישיון חשמל ניתן לבוגרי לימודים בחשמל במדינת ישראל ו/או בחו"ל לרוב על-פי שני קריטריונים עיקריים:

 • רמת הלימודים/השכלה - בוגרי לימודי מערכות הספק.
 • ניסיון מתאים ומוכח בביצוע עבודות חשמל (ותק)- בהתאם לרישיון המבוקש.

 

לגבי מבקשי רישיון אשר רכשו את השכלתם והכשרתם בחשמל בחו"ל – יש להציג את המסמכים הנדרשים בהגשת בקשה לבוגרי לימודי חשמל בחו"ל.

 

לגבי טכנאים/הנדסאים/מהנדסים - על מבקש הרישיון להיות רשום בפנקס המהנדסים או במרשם ההנדסאים והטכנאים, לפי העניין, טרם הגשת הבקשה לקבלת רישיון חשמל.

​הקריטריונים לקבלת רישיון חשמל

האמור בטבלה זו נכון לחודש פברואר 2014. עם כניסתן לתוקף של הוראות תיקון מס' 4 של חוק החשמל, יעודכנו הקריטריונים בהתאם.​
סוג התעודהמטהסוג רישיוןמטהניסיון מוכח   בחינות   הערות  
תעודה המעידה על סיום קורס להכשרה מקצועית בחשמל של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

מבוגרים קורס מעשי/מוסמך​

תעודת גמר של משרד החינוך במגמת חשמל במסלול התמחות מע' הספק
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער​

תעודת מקצוע בחשמל שניתנה עפ"י חוק החניכות התשי"ג-1953
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

בוגר בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה
עוזר

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער תעשייתי​

תעודת גמר/דיפלומה טכנאי במקצועות בעלי זיקה לחשמל ( מערכות הספק)
עוזר

-​

נכון להיום ובכפוף להנחת דעתו של המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל​

תעודת גמר/דיפלומה הנדסאי במקצועות בעלי זיקה לחשמל (מערכות הספק)
עוזר

-​

-​

נכון להיום ובכפוף להנחת דעתו של המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל​

דיפלומה מהנדס במקצועות בעלי זיקה לחשמל ( מערכות הספק)
עוזר

-​

-​

נכון להיום, הבקשה תבדק ע"י מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל בהתאם לגיליון ציונים​

תעודת גמר / דיפלומה טכנאי חשמל
מעשי

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות של מה"ט/משרד החינוך

תעודת גמר ממשרד החינוך במגמה לחשמל במסלול התמחות מע' הספק
מעשי

שנה אחת או שנתיים כחשמלאי-עוזר (בהתאם לרמת הלימודים, ראה הערה)

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

לחץ כאן

-​

תעודת גמר סיום קורס חשמל מוסמך של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מעשי

שנה אחת כחשמלאי עוזר

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

לחץ כאן

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

מבוגרים​

תעודת מקצוע בחשמל עפ"י חוק החניכות תשי"ג -1953
מעשי

שלוש שנים כחשמלאי עוזר

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

לחץ כאן

-​

תעודת גמר בית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מעשי
שנה אחת כחשמלאי עוזר
*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער תעשייתי​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי מעשי שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מעשי
שנתיים כחשמלאי עוזר
*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

תעודת גמר קורס חשמלאי מוסמך שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחן
מעשי

חמש שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

עמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי מעשי שערכה יחידת הבחינות של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מעשי

ארבע שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

עמד בהצלחה בבחינות לקבלת רישיון חשמלאי מוסמך שערכה יחידת הבחינות של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מעשי

שש שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחנות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

תעודת גמר / דיפלומה לימודים בבית ספר להנדסאים במגמת חשמל
מוסמך

-​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר הממשלתיות של מה"ט/משרד החינוך

תעודת גמר / דיפלומה לימודים בבית ספר לטכנאים במגמת חשמל רישום בפנקס הטכנאים כטכנאי חשמל
מוסמך

שנה אחת כחשמלאי מעשי

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

לחץ כאן

-​

תעודת גמר של משרד החינוך על סיום י"ב כיתות במגמת חשמל מסלול מע' הספק
מוסמך

שנתיים כחשמלאי מעשי

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

-​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי מוסמך של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מוסמך

שנתיים כחשמלאי מעשי

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

מבוגרים​

תעודת גמר של סיום י"ב כיתות בבית ספר תעשייתי במגמה לחשמל שאישר האגף
מוסמך

שנתיים כחשמלאי מעשי או שלוש שנים כחשמלאי עוזר

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

נוער תעשייתי​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי מוסמך שאישר האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מוסמך

חמש שנים בהשגחת חשמלאי חונך ובמשך שנה אחת כחשמלאי מעשי​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

עמד בהצלחה בבחינות קורס חשמלאי מוסמך שערכה יחידת הבחינות של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
מוסמך

שבע שנים בהשגחת חשמלאי חונך​

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

כיום אין הכשרה לקריטריון זה​

מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור חשמל
ראשי

-​

-​

הנדסאי חשמל רשום בפנקס ההנדסאים במדור חשמל
ראשי

שנה אחת כחשמלאי מוסמך

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

-​

טכנאי חשמל הרשום בפנקס הטכנאים במדור חשמל
ראשי

שנתיים מהן אחת כחשמלאי מוסמך

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

-​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי ראשי של האגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה או בפיקוחו
ראשי

שנתיים כחשמלאי מוסמך

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

עמד/ה בהצלחה בבחינות הגמר​

טכנאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס הטכנאים
חשמלאי טכנאי

שנתיים כחשמלאי ראשי

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

שיחה מקצועית עם המנהל למתן רישיונות חשמל​

אמות מידה ונושאים מקצועיים בשיחה

לחץ כאן

הנדסאי חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס ההנדסאים
חשמלאי הנדסאי

שנתיים כחשמלאי ראשי

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

שיחה מקצועית עם המנהל למתן רישיונות חשמל​

אמות מידה ונושאים מקצועיים בשיחה

מהנדס חשמל בזרם חזק הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים
חשמלאי מהנדס

שנתיים עבודה בהנדסת חשמל זרם חזק / מע' הספק

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל​

אמות מידה ונושאים מקצועיים בשיחה

מומלץ לעבור קורס בודק בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון
חשמלאי בודק סוג 1

5 שנים כחשמלאי טכנאי

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל

הפגנת ידע רב ומעמיק בנושאים הבאים:
1. שיטות וציוד בדיקה במערכות חשמל.
2. הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
3. הגנות במערכות חשמל.
4. מומלץ הצגת לפחות 10 בדיקות שבוצעו בליווי בודק רשוי סוג 1 ומעלה.​

מומלץ לעבור קורס בודק בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון
חשמלאי בודק סוג 2

5 שנים כחשמלאי הנדסאי​

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל

 

הפגנת ידע רב ומעמיק בנושאים הבאים:
1. שיטות וציוד בדיקה במערכות חשמל.
2. הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
3. הגנות במערכות חשמל.
4. מומלץ הצגת לפחות 10 בדיקות שבוצעו בליווי בודק רשוי סוג 2 ומעלה.​

מומלץ לעבור קורס בודק בטרם הגשת בקשה לקבלת רישיון
חשמלאי בודק סוג 3

שנתיים כחשמלאי מהנדס

*ראה הוכחת ניסיון כמפורסם באתר
 

ראיון מקצועי בפני הוועדה המייעצת למנהל למתן רישיונות חשמל

 

הפגנת ידע רב ומעמיק בנושאים הבאים:
1. שיטות וציוד בדיקה במערכות חשמל.
2. הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול.
3. הגנות במערכות חשמל.
4. מומלץ הצגת לפחות 10 בדיקות שבוצעו בליווי בודק רשוי סוג 3 , מתוכן 2 בדיקות במתח גבוה.​

תעודת גמר סיום קורס חשמלאי שירות שאישר האגף להכשרה מקצועית או בפיקוחו באחד מתחומי ההתמחות שנקבעו בתקנות.
חשמלאי שירות

בעל רישיון חשמלאי שירות רשאי לבצע עבודות בתחום התמחות המצוין בגוף הרישיון לדוגמא: מערכות קירור ומיזוג אוויר, תחזוקת מבנים.​

תעודת גמר סיום קורס מסויג שאישר האגף להכשרה מקצועית או בפיקוחו
חשמלאי מסויג למקום העבודה/מפעלי, לעבודה מסויימת
 • בעל רישיון חשמלאי מסויג רשאי לבצע עבודות חשמל על בסיס סוג מסוים של עבודות חשמל במפעל או חברה בהתאם לדרישות המתקן הספציפי במפעל / חברה
 • צרוף המלצות מהנדס החשמל של המפעל
 • צרוף תעודת גמר של קורס מסויג
   ​
תעודת גמר סיום קורס מסויג מתח גבוה שאישר האגף להכשרה מקצועית או בפיקוחו
חשמלאי מסוייג מתח גבוה
 • קורס עזרה ראשונה – חובה שיבוצע ע"י גוף המוסמך לכך ואשר אושר ע"י משרד הבריאות
 • צרוף תעודת גמר של קורס מסויג מתח גבוה
 • צרוף אישור חשמלאי מהנדס של המפעל שתדרך את המבקש ומצא אותו כשיר לתפעל את המתקן מתח גבוה
 • תרשים המתקן וייעודו​
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו