יחידות קשורות

כלים ומאגרי מידע

מיקום במפה

לא
שם יחידה:מינהל חירום
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

מינהל חירום

 
 
מינהל חירום
כתובת: רחוב בנק ישראל, 5 ירושלים
טלפון: לחיפוש איש קשר רלוונטי, לחצו על לחצן "צור קשר" למטה.
דואר אלקטרוני: Orly.Gershon@Economy.gov.il
 
יצירת קשר
מינהל החירום אחראי ליישם את מדיניות המשרד בשעת חירום על מנת להבטיח את אספקת המוצרים והשירותים שבאחריות המשרד ולסייע בשמירה על הרציפות התפקודית של המשק בשעת חירום. 
 

מחלקות במינהל חירום

 

תחומי אחריות

 • מפעלים חיוניים - להבטיח את הרציפות התפקודית של המפעלים החיוניים באמצעות הכרזה על מפעלים חיוניים, איתור וריתוק עובדים חיוניים למפעלים, גיוס עובדים בשעת חרום, תגבור מפעלים חיוניים בכח אדם מקצועי, שחרור עובדים חיוניים משרות בצה"ל.
 • מעונות יום ומשפחתונים - לסייע בהפעלת מערך מעונות היום והמשפחתונים או מערכת לימודים אחרת בשעת חירום לצורך תמיכה בהורים העובדים במערך המפעלים החיוניים.
 • עסקים קטנים ובינוניים - לסייע לעסקים קטנים ובינוניים למזער נזקים בתקופת החירום ולהשתקם בצורה טובה ולאחריה.
 • יחסי עבודה - הבטחת זכויות עובדים ומעסיקים במצב החירום.
 • פיקוח על המחירים - הבטחת זכויות הצרכנים במצב חירום.
 • בטיחות תעסוקתית - הבטחת בטיחות העובדים והאזרחים בהפעלת מערכות (דוודים, מנופים , מעליות וכו') שמצב החירום מייצר סיכון להפעלתם.
 • הכשרה מקצועית - להכשיר עובדים במקצועות חיוניים על מנת לגשר על הפער בין צרכי המשק בחירום למצבת העובדים במקצועות אילו במשק.
 • הבטחת אספקת מוצרי מזון חיוניים - לתאם את תפקוד שרשרת הספקת מוצרי מזון במשק לקראת ובשעת חירום לצרכי הבטחת אספקה חופשית ככל הניתן של מוצרי מזון לאוכלוסייה ולהחזיק מלאי אסטרטגי של מוצרי מזון חיוניים.
 • הבטחת אחזקת מוצרים ושירותים חיוניים של משק כללי (משכ"ל ) - לתאם את המשך אספקת המוצרים החיוניים בתחום משכ"ל במשק לקראת ובשעת חירום לצרכי אספקה חופשית ככל הניתן של מוצרי משכ"ל לאוכלוסייה. לתאם את המשך הייצוא של מפעלים חיוניים באחריות משכ"ל על מנת לצמצם ככל האפשר את הנזקים העלולים להיגרם לכלכלת המדינה.
 • המשכיות סחר חוץ - ביצוע פעילויות למזער את הפגיעה בסחר החוץ של מדינת ישראל.
 • גיבוש והפצה בחירום את תמונת המצב הלאומית בתחום הפעילות המשקית- כלכלית.

 

​ ​

rgb(,,)