יחידות קשורות

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:לשכת משנה וממלא מקום מנכ"ל
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

לשכת משנה וממלא מקום מנכ"ל

 
 
כתובת: רח' בנק ישראל 5,
קריית הממשלה, ירושלים 
 ת.ד. 3166,
מיקוד 9103101
טלפון: 02-6662282
פקס: 02-6662976
דואר אלקטרוני: Lea.Haliwa@Economy.gov.il
 
יצירת קשר
הלשכה שותפה לקביעת המדיניות וקווי הפעולה של משרד הכלכלה, וכן שותפה בהגדרת יעדי הביצוע המקצועיים של המשרד. כמו כן, הלשכה אחראית על פיקוח וביצוע מדיניות המשרד בהתאם להנחיות המנכ"ל וריכוז פעילות המינהלים והיחידות השונות לתכנית עבודה שנתית כוללת.
rgb(0,165,227)