כלים ומאגרי מידע

לא
שם יחידה:מסחר צרכנות:מינהל יבוא
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

מינהל יבוא

 
 
היטלי סחר
כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים 9195021
טלפון: 02-6662621/2
פקס: 02-6662939
דואר אלקטרוני: Ayala.Hod@Economy.gov.il
 
יצירת קשר
מינהל היבוא הוקם על מנת לכונן יחידה משרדית אחת שתוציא לפועל את מדיניות היבוא כפי שהוגדרה בהחלטת ממשלה 2318 (יקר14). המינהל יהווה יחידה מקצועית במשרד הכלכלה שעובדיה בקיאים בחוקיות הייבוא בישראל ובנורמות המקובלות בעולם, מכירים היטב את עבודת היבואנים ואת השפעת הרגולציה על היבואנים בענפים השונים של המשק ומוכשרים בהלכה ובמעשה של תורת טיוב הרגולציה.

תפקידי היחידה:

  • מדיניות וחוקיות היבוא- תחום זה יהווה צומת לתאום בין-משרדי בכל הקשור לסוגיות הנוגעות לתחום חוקיות היבוא ומדיניות היבוא. הממונה על מדיניות חוקיות היבוא במינהל, יישם תוכנית עבודה אשר כוללת תהליכים להסרת חסמים בתחום היבוא ולהגברת התחרות
  • ניהול ופיקוח היבוא- תחום זה יעסוק בעבודה השוטפת של טיפול בפניות היבואנים לאישורים, רישיונות ופטורים (2ג2) לצורך ייבוא בהתאם לתפקידי משרד הכלכלה על פי צו יבוא חופשי וחוקים אחרים שבסמכות המשרד (מלבד אישורי פטורים בעילת יבוא לשם יצוא ואישורי תקינה). היחידה לניהול ופיקוח היבוא תתנהל בסינרגיה לפעילות ההסכמית הבינ"ל שתרוכז במינהל סחר חוץ.
    ייעול ושיפור תהליך מתן אישורים ורישיונות ליבוא יכול הנו יעד ואמצעי חשוב בהפחתת הנטל הרגולטורי והוזלת היבוא לארץ. 
  • הדרכה והסברה- תחום זה ממלא תפקיד חשוב ביישום הרפורמה. מטרתו להוביל את תחום הייבוא לעידן של שקיפות בהעברת המידע מהרשויות לאזרחים ופשטות בהצגת המידע. הפעילות ביחידה תוביל להנגשה של חוקיות היבוא הקיימת ושל השינויים שיתקבלו בעקבות פעילות האגף, יצירת מדריכים ליבואנים, ארגון כנסים וקורסים בנושא וקישור בין האגף לפעילות אגף מערכות מידע.
  • היטלי סחר- היחידה להיטלי סחר מופקדת על ביצוע הוראותיו של חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, תשנ״א-1991. היחידה מטפלת בשלושה סוגי היטלים: היטל היצף, היטל משווה והיטל ביטחה, ובאמצעי הגנה הכוללים היטל הגנה ומכסות יבוא. בראש היחידה עומד הממונה על היטלי סחר לו מוקנות בחוק סמכויות לניהול חקירות וקבלת החלטות.
  • מימוש החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל- החוק בא להבטיח לסופרים ישראלים גמול הולם בעד יצירתם, לקדם את הספרות בישראל, לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה של ספרים בישראל, לתת הזדמנות לקוראים לבחור מבין מגוון רחב של ספרים לפי רצונותיהם וטעמיהם ולאפשר תחרות בין הוצאות הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון ולאיכות הספרים המוצעים לצרכן. 
rgb(0,87,71)