כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות

 
 
אסטרטגיה ותכנון מדיניות
כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים  
ת"ד 3166   
מיקוד   91036
בנין א'  קומה 3
טלפון: 02-6663538
פקס: 02-6662705
דואר אלקטרוני: strategy@economy.gov.il
 
יצירת קשר
היחידה אחראית על תכנון וגיבוש אסטרטגיה ומדיניות לטווח ארוך וכן על תכניות העבודה במשרד הכלכלה בהיבטי תכנון, מעקב וביצוע.

 

תפקידי היחידה:

  • פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית לגיבוש תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מדיניות המבוססים על פרמטרים שונים כגון: הערכות מצב לאומיות, סקרים ומחקרים, הגדרת מטרות הארגון ויעדי הביצוע, הגדרת מדדי תפוקה ועוד.
  • ניהול מערך תוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של המשרד ויחידותיו.
  • ניהול מערך הידע, המידע והנתונים של המשרד על ידי איסופו, שמירתו, עדכונו ויצירת תרבות ארגונית משתפת.
  • ניהול מערך המחקר המשרדי תוך בניית תשתית מחקרית מעמיקה התומכת בתהליך תכנון מדיניות מבוסס נתונים.
  • הובלה, הנעה וסינכרון ממשקי פעולה ברמה פנים משרדית ובין משרדית.
  • הובלת צוותי חשיבה מקצועיים לשם שיתוף הציבור ובעלי העניין השונים בעיצוב המדיניות, בנושאי מדיניות שונים כגון: הטמעת ייצור מתקדם בתעשייה, טיוב רגולציה ועוד.
  • גיבוש וכתיבה של תכניות חוצות משרד, מסמכי ותוצרי מדיניות כגון תכניות להפחתת יוקר המחיה, תכנית לפיתוח כלכלי-חברתי של הצפון ועוד.
  • קידום והטמעה של תהליכי הערכה ובחינת אפקטיביות של תכניות המשרד ובחינת המסגרות הרגולטוריות הקיימות בענפי הכלכלה השונים.
  • ניהול מערך גיבוש הוראות מנכ"ל ונהלי עבודה של המשרד החל בליווי היחידות המקצועיות עבור לגיבוש ההוראה וכלה בפרסומה והפצתה.
  • ניהול ומעקב אחר יישום החלטות הממשלה הביצועיות הנוגעות למשרד הכלכלה והתעשייה.

rgb(0,165,227)