יחידות העוסקות בנושא

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:מינהל מחקר וכלכלה
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

מינהל מחקר וכלכלה

 
 
מחקר וכלכלה
כתובת: רח' בנק ישראל 5 ירושלים
טלפון: 02-6303540/1
פקס: 02-6303560/1
דואר אלקטרוני: Orly.Cohen@Economy.gov.il
 
יצירת קשר
מינהל מחקר וכלכלה משמש כגורם מקצועי, המייעץ להנהלת המשרד ויחידותיו ומפיץ מידע לציבור בתחומי אחריות המשרד. 

 
הנושאים אותם בוחן המינהל משתרעים על תחומים רבים כגון: השקעות, סחר פנים, צרכנות, סחר חוץ, שוק העבודה, הכשרות מקצועיות, אכיפת חוקי עבודה, תחומי מעסיקים ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, כגון ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים. 
 

תפקידי המינהל:

  • איסוף מידע, ניתוח וביצוע מחקרים כלכליים וחברתיים בנושאים הנדרשים על ידי הנהלת המשרד והדרג המקצועי הבכיר.
  • ביצוע סקרים בנושאים כלכליים וחברתיים הנדרשים על ידי הנהלת המשרד ויחידותיו, זאת לצורך הבנה מעמיקה של תהליכים ומגמות, סיוע ליחידות המשרד בביצוע משימותיהן על ידי הפקת נתונים וכן לצורכי קביעת מדיניות.
  • ייצוג המשרד בוועדות מקצועיות ובגופים חוץ משרדיים ובינלאומיים.
  • ניסוי תוכניות חדשות.
rgb(0,165,227)