אודות היחידה


  

​​​

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:תקינה ומידות:מינהל תקינה
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

מינהל תקינה

 
 
כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: 02-6662295/96
פקס: 02-6662943
דואר אלקטרוני: tkina@economy.gov.il
 
יצירת קשר
מנהל התקינה  פועל מכוח חוק התקנים  תשי"ג - 1953 ופועל במטרה:
  • להעלות את איכות המוצרים.
  • להבטיח את בטיחות המוצרים.
  • להגביר תחרותיות התעשייה הישראלית בשווקים הבינלאומיים והמקומיים.
  • להסיר חסמי סחר בין לאומי.
  • להקל על ההכרה ההדדית בין ישראל לשותפותיה בבדיקות התאמה של מוצרים לדרישות התקנים.

  תחומי אחריות:

  • הכרזה, בקרה ואכיפת התקנים הרשמיים בישראל. תקנים רשמיים מחייבים בייצור, בייבוא ובשיווק.
  • קביעת המדיניות המקרו-כלכלית באמצעות מהלכים בתקינה 

​​​​​​

rgb(253,193,128)