אודות היחידה

 

בעלי תפקידים 

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

תיאום, בקרה, מעקב ומכרזים

 
 
בקרה, מעקב ומכרזים
כתובת: רח' בנק ישראל 5, ירושלים

טלפון: 02-6662599/601
שעות התקשרות:
ימים א-ה 08:00 - 16:00
פקס: 02-6662937
דואר אלקטרוני: Sima.Piamenta@econmy.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א-ה 09:00-16:00
שעות התקשרות טלפונית:
ימים א-ה 08:00 - 16:00
 
יצירת קשר
היחידה אחראית על הליך הטיפול בהתקשרות, רכישת טובין ושירותים באמצעות מכרזים המפורסמים על ידי משרד הכלכלה או בפטור ממכרז.
 
בנוסף, היחידה מטפלת בכל הליך של יוזמה לשיתוף.
 

תפקידי היחידה:

  • טיפול בפניות לרכישת שירותים וטובין.
  • טיפול באישור תמיכה על פי החלטת ועדת תמיכות.
  • טיפול בתמיכות מתקציב ועדת עיזבונות.
  • טיפול בפניות לשיתוף פעולה ומינוי עובדים בעמותות.
rgb(0,165,227)