בעלי תפקידים 

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

אגף בכיר תקשורת, הסברה ופרסומים

 
 
דוברות ופניות הציבור
כתובת: בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: פניות הציבור:
1-800-20-11-80
פקס: 02-6662923
 
יצירת קשר

 
דוברות

יחידת הדוברות אחראית על תכנון וארגון של מערך ההסברה, הן בכתב והן בעל פה, אודות מדיניות המשרד, תפקידיו ודרכי פעולותיו כפי שנקבעו על ידי ראשי המשרד, השר והמנכ"ל.

תפקידים:
  • הפקת הפרסומים הרשמיים של המשרד. 
  • הפקות קמפיינים.
  • הכנת הודעות לעיתונות.
  • טיפול בחוק חופש המידע.
  • טיפול במכלול יחסי הציבור של המשרד. 

 

פרסומים

יחידת הפרסומים אחראית להפיץ ולעדכן את המידע אודות מכלול הנושאים עליו מופקד המשרד כגון: כלי הסיוע וההטבות שמעמיד המשרד לרשות יזמים, מידע על הגנת הצרכן ואינפורמציה נוספת לאזרח.

כמו כן, ניתן לקבל פרסומים הקשורים לתחום העבודה כגון: חוק שכר מינימום, חוק עבודות נוער, הכשרה מקצועית, מידע על עובדים זרים,  מעונות יום ועוד.

הפרסומים מופצים בחוברות, באתר האינטרנט וברשתות החברתיות.

 

פניות הציבור

היחידה מטפלת בפניות הציבור על מגוון התחומים עליהם מופקד המשרד.
 
​​​​​
rgb(0,165,227)