כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:תקינה ומידות:המעבדה הלאומית לפיזיקה
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

המעבדה הלאומית לפיזיקה

 
 
לוגו היחידה
כתובת: בנין דנציגר א', האוניברסיטה העברית, גבעת-רם, ירושלים  91904
טלפון: 02-6303500/20
פקס: 02-6303516
דואר אלקטרוני: INPL@economy.gov.il 
 
יצירת קשר

המעבדה הלאומית לפיזיקה מחזיקה את אבות המידה של מדינת ישראל בתחומים: אורך, מסה, טמפרטורה, מתח והתנגדות חשמליים, לחץ, וואקום, כמות החומר וזמן. בנוסף היא אמונה על כיול מכשירי מדידה של מעבדות הנותנות שירות לתעשייה ולמסחר בישראל על מנת להבטיח עקיבות לאבות מידה לאומיים ובינלאומיים.

תחומי פעילות:

  • כיול מכשירי מדידה של מעבדות כיול ובדיקה הנותנות שירות לתעשייה ולמסחר בארץ.
  • השוואת אבות מידה של מדינת ישראל לאבות מידה של מדינות שחתמו על אמנת-המטר כדי להבטיח שוויון מידות.
  • פיתוח אבות מידה חדשים, לדוגמא בתחום החומר: מערכות למדידת חומציות ומוליכות בתמיסות ועוד.
  • עריכת השוואות בין מעבדתיות בארץ בתחומים שונים של מדידה, כיול ובדיקה.
  • נציגה בלעדית של מדינת ישראל במשרד הבין-לאומי ה- BIPM שאחראי על יישום אמנת המטר ופעילה גם בארגונים לאומיים ובין-לאומיים אחרים העוסקים במדידה, כיול ובדיקה. 
rgb(248,152,40)