​​

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:תקינה ומידות:היחידה למשקלות ומידות
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

היחידה למשקלות ומידות

 
 
כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ת.ד. 3166, ירושלים 9103101 (כתובת למשלוח דואר)
טלפון: 02-6662050
שעות התקשרות: 8:30-13:00
פקס: 02-5370094
דואר אלקטרוני: Hanna.Abukrat@Economy.gov.il
שעות קבלת קהל: לפי תיאום טלפוני.
קבלת קהל ברח' קינג ג'ורג 16ב' (בית רג'ואן), קומה 9, ירושלים
הכניסה מרחוב מרדכי אליאש
 
יצירת קשר
המפקח על משקלות, מידות  וסטנדרטים פועל לאכיפת פקודת המשקלות והמידות התש"ז (1947). מטרת היחידה להבטיח רמה נאותה של אמינות בתוצאות המדידה, כתנאי הכרחי לסחר הוגן הגנה על הצרכן, תפקוד תקין של מערכות הכלכלה והחברה ולמיצוי מרבי של יכולותיהן במשק פתוח ותחרותי. 

תפקידי היחידה:

  • פיקוח על אמצעי מדידה ושקילה המשמשים למסחר, שהלקוח משלם על פיהם, כגון: מאזניים בשווקים, מאזני גשר, מנפקות הדלק שבתחנות דלק ומוני דלק. היחידה מפקחת על מכשירי השקילה והמדידה המשמשים למסחר באמצעות בדיקות אימות דיוק תקופתי בעזרת צוותים מיומנים העובדים בהתאם להמלצות הבין-לאומיים שפותחו לצורך זה.
  • בדיקת מכשירי מדידה המשמשים למסחר, הן מכשירים מיובאים והן מכשירים מיוצרים בארץ והמצויים בשימוש ברחבי המדינה. הבדיקות המבוצעות על ידי היחידה הן: בדיקת דגם, אימות דיוק, אימות דיוק מחדש, ביקורת ואישור שחרור ציוד מטרולוגי מהמכס.
  • אישור מכשירי שקילה ומדידה שנבדקו על ידה והעומדים בדרישות החוק והוראות המפקח.
​​​​​​​​​​​
rgb(253,184,36)