לאתר הכשרה מקצועית

בעלי תפקידים ביחידה

 

מיקום במפה

לא
שם יחידה:תעסוקה והון אנושי:האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 
 
הכשרה מקצועית
כתובת: רח' בנק ישראל 5, בניין ג'נרי, ירושלים
טלפון: 1800-20-11-80 או 02-6662080
דואר אלקטרוני: mpat@economy.gov.il
 
יצירת קשר

אודות האגף
אגף בכיר להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח-אדם במשרד הכלכלה, מהווה זרוע ממשלתית להכשרת ההון האנושי והמקצועי בהתאמה לצרכיו המשתנים והמעודכנים של המשק הישראלי. האגף מגשר בין צרכי המשק המשתנים לצרכי הפרט וכן פועל ליישום המטרות החברתיות והכלכליות שמציבה ממשלת ישראל. מדי שנה האגף מכשיר ומסמיך עשרות אלפי מבוגרים (בני 18+) במאות מגמות לימוד, במסלולי הלימוד המותאמים לצרכי האוכלוסיות השונות וכן עוסק בשילוב לימודים והכשרה מקצועית בעבודה של בני נוער הלומדים במסגרות של כ-60 בתי ספר מקצועיים של משרד הכלכלה הפזורים ברחבי הארץ.

חזון האגף:
האגף להכשרה מקצועית יעצב, יוביל ויישם את מדיניות ההכשרה המקצועית בישראל למבוגרים ולנוער באופן מקצועי, עדכני ואיכותי. האגף יענה על צורכי המשק והפרט המשתנים, ועל המטרות החברתיות והכלכליות שתציב ממשלת ישראל, ויפעל לשיפור מעמדה ויוקרתה של ההכשרה המקצועית בארץ.

מטרות האגף

 • פיתוח ההון האנושי של החברה הישראלית תוך זיקה לפעילות ולצמיחה הכלכלית במשק על ידי בניית  תשתית כוח אדם מקצועי טכנולוגי ומעודכן המותאם למשק ולתעשייה בישראל.
 • הקטנת הפערים הכלכליים והחברתיים במשק הישראלי ע"י הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ושיעור התעסוקה, תוך מתן דגש לקידום קבוצות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה.
 • הידוק שיתוף הפעולה הקשר עם מעסיקים ואיגודים מקצועיים בתהליכי ההכשרה ובשילוב התלמידים בתעסוקה.

האגף להכשרה פועל במגוון דרכים:

 1. הפעלת בתי ספר מקצועיים לנוער באמצעות רשתות חינוך המספקים לימודים והכשרה מקצועית מתוך מטרה להקנות לבני הנוער מקצוע ותעודת מקצועית לצד תעודת גמר. תעודות אלה יאפשרו את שילובם המקצועי בצבא ובעולם העבודה, לצד קידומם המקצועי לרמות סיווג מקצועי גבוהות יותר, לרבות טכנאים/הנדסאים.
 2. קורסי הכשרה מקצועית למבוגרים - ייזום, תכנון, פיקוח וביצוע פעולות הכשרה, השתלמויות מקצועיות, הסבה מקצועית ושדרוג מקצועי בכ-20 ענפים במשק, בלמעלה  מ-350 מקצועות מוסדרים (ביניהם כ- 70 מקצועות בעלי רישוי) ובמגוון מסלולי לימוד בהתאמה לאוכלוסיות היעד. פעילות זו, הכוללת בתוכה בניה ועדכון תכניות לימוד, הכרה במוסדות מכשירים, פיקוח מקצועי, פיתוח אמצעי הוראה, בחינות ומתן הסמכה, מבוצעת באמצעות קורסים במימון האגף וכן באמצעות קורסים במימון הלומד המפוקחים על ידי האגף. למסיימים בהצלחה מוענקת תעודת גמר ממשלתית וכן תעודת מקצוע בהתאם למקצוע הנלמד.
 3. מתן אישורי הכרה לקורסים במסגרת "מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים" לצורך מימוש כספי הפיקדון, מענקי סיוע וקיום וכן מתן אישורי "שוברים" אישיים למימון חלקי של קורסים בהתאם לקריטריונים שנקבעו.
 4. הכנה ושמירה של תשתית פדגוגית מעודכנת המותאמת לצרכי המשק. תשתית זו כוללת: הסדרת מקצועות חדשים; עדכון מתמיד של מקצועות קיימים, קביעת סטנדרטים מקצועיים-פדגוגיים וחוקת זכאות לתעודות הסמכה במסלולים השונים; פיתוח תכניות לימודים ומערך היבחנות למסלולי המבוגרים והנוער; פיתוח אמצעי הוראה והמחשה; בניית מערך השתלמויות מקצועיות למורים; התעדה; מתן אקרדיטציה למסגרות שונות כגון: משרד החינוך, צה"ל ועולים חדשים.

 

אוכלוסיות יעד
אוכלוסיות היעד העיקריות הן:

 • נערים ונערות (גילאי 15-18) שבחרו בלימודים מקצועיים בשיטת החניכות.
 • מבוגרים בגילאי 18+ מחוסרי מקצוע המעוניינים לרכוש הכשרה מקצועית ותעודת הסמכה או בעלי מקצוע המבקשים להסב את מקצועם או להתקדם מקצועית בתחום עיסוקם.
 • אוכלוסיות ייעודיות – חיילים בשירות סדיר, חיילים לפני שחרור וחיילים משוחררים, מגזר לא יהודי, חרדים, אנשים בעלי מוגבלויות, חד הוריים, עולים חדשים ועוד.
 • מעסיקים, ארגונים מקצועיים המעוניינים להיות שותפים לתהליכי ההכשרה במשק הישראלי.
 • בתי ספר ומכללות לנוער ולמבוגרים.
  ​​​​​​​​
​​​​​​
rgb(200,8,80)