יחידות קשורות

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:לשכה משפטית
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

לשכה משפטית

 
 
לשכה משפטית
כתובת: בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים   ת.ד. 3166, מיקוד 9103101
טלפון: רכזת לשכה בכירה: מלי קלדרון - 02-6662207
מרכזת ועדת יבוא: אורלי חי - 02-6662818

רע"נ מעקב ובקרה תביעה פלילית:
אורה גריב - 03-7347083
גלית שעשוע - 03-7347091
פקס: 02-6662342, 02-6662906
דואר אלקטרוני: Maly.Kalderon@Economy.gov.il
 
יצירת קשר

יחידת מטה המספקת שירותי ייעוץ וליווי משפטי הן לשר, הן למנכ"ל והן ליחידות מקצועיות בנושאי העבודה השוטפים.

 

תפקידי היחידה:

 

  • ייעוץ  משפטי שוטף לשר, למנכ"ל וליחידות המשרד.
  • טיפול בחקיקה וחקיקת משנה.
  • טיפול בהיבטים משפטיים של הסכמים ואמנות בינ"ל.
  • ייצוג המשרד בעניינים משפטיים.
  • עריכת חוזים והתקשרויות של המשרד.
     
​​​​
rgb(0,165,227)