כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:ביקורת פנים
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

ביקורת פנים

 
 
ביקורת פנים
כתובת: בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים   ת.ד. 3166, מיקוד 9103101
טלפון: 02-6662289
פקס: 02-6662959
דואר אלקטרוני: mevaker@economy.gov.il
שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה', 10:00-12:00
 
יצירת קשר
יחידת ביקורת פנים פועלת מכוח חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, כפונקציית הערכה אובייקטיבית ובלתי תלויה, שנקבעה בתוך הארגון לשם בחינה והערכה של פעילויות וכשירות הארגון. 
 
 
מטרת העל של היחידה היא לשפר את איכות הניהול והביצוע ולתרום לניצול יעיל של המשאבים ביחידות המשרד, בגופים המקבלים מימון מתקציבו ובתאגידים בעלי זיקה אליו. 
 
 
יחידת הביקורת הפנימית מתעדכנת באופן שוטף על הנעשה במשרד לטוב ולרע. עובדי היחידה מבצעים בחינה מקצועית ומעמיקה של פעילויות היחידות המבוקרות. כך נוצרות מיומנויות ייחודיות החיוניות לארגון והמאפשרות למבקר לתרום ליחידות השונות מניסיונו במטרה להניע בחינה של דפוסי חשיבה ועשייה חדשים.
 

תפקידי היחידה:

 
  • לספק להנהלת המשרד מידע, הערכות, ניתוחים, יעוץ והמלצות בנוגע לאיכות הניהול והביצוע של יחידות המשרד השונות.
  • לאתר סיכונים, כשלים וליקויים בעבודת יחידות המשרד השונות, ובבקרה ובפיקוח שהן מבצעות, זאת במגמה להביא לתיקון הליקויים ולמניעת הישנותם.
  • לוודא כי הפעילויות מבוצעות בהתאם להוראות החוקים הרלבנטיים, הנהלים והכללים החלים בתחום הפעילות.
  • לבחון האם המטרות, היעדים ומדיניות הנהלת המשרד מושגים באפקטיביות.
  • לבדוק האם בביצוע הפעילות נשמרים עקרונות המנהל התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות.
  • לבדוק לעומקן תלונות אזרחים הנוגעות לליקויים בהליכי העבודה והשירותים שמספק משרד הכלכלה.
​​​​
rgb(0,165,227)