כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:מינהל ומשאבי אנוש
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

מינהל ומשאבי אנוש

 
 
מינהל ומשאבי אנוש
כתובת: בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: 02-6662312/3
פקס: 02-6662913
דואר אלקטרוני: Nitzan.Ralbag@economy.gov.il
 
יצירת קשר
היחידה פועלת על פי הוראות הקיימות בתקנון שירות המדינה, הוראות נציב שירות המדינה, תקנות כספים ומשק (תכ"מ), הוראות החשב הכללי ונהלי המשרד. 
 
במסגרת האחריות של היחידה, כלל הסוגיות הקשורות לאמרכלות וכוח אדם של המשרד, לרבות ענייני העובדים, תקציב ארגוני וכוח אדם, משאבים חומריים, נכסים, בינוי ותחבורה, משק ואפסנאות, בטחון הדרכה, מערכות מינהל, רשומות וארכיבים. 
rgb(28,182,232)