כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:תעשייה:מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא

 
 
מנהל סביבה ופיתוח בר קיימא
כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: 02-6662417, 026662427/8, 026662426, 026662424
שעות התקשרות: 9:00-17:00
פקס: 02-6662292
דואר אלקטרוני: Ester.Desa@Economy.gov.il
שעות קבלת קהל: ימים א'-ה', 9:00-16:00
 
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא הוקם בשנת 2010 על בסיס מינהל הכימיה במשרד הכלכלה, מתוך מטרה של הטמעת ערכי סביבה בתעשייה הישראלית, הגברת היעילות בה והגברת כושר הייצור והייצוא של מוצרים ושירותים בתחום הטכנולוגיות סביבתיות.
יצירת קשר

המינהל, בראשות  מר עוז כ"ץ, מרכז את ההיבטים של איכות הסביבה בכל הקשור לתעשייה, מטפל באמנות סביבתיות בין-לאומיות, משתתף בחקיקה מקומית הנובעת מדרישות סביבתיות וכן מבטיח שזרועות הסיוע השונות של המשרד יקדמו בין היתר את  ערכי הסביבה. יעוד המינהל ותפקידיו:

 • להטמיע ערכי סביבה ופיתוח בר קיימא כלכלי בעבודת משרד הכלכלה
 • לסייע לתעשייה לעמוד ברגולציה הסביבתית ולמנוע רגולציה לא מאוזנת ומכבידה
 • לקדם גז טבעי בתעשייה
 • לפתח את תעשיית הכימיה והמיחזור בישראל

 

תחומי עבודה:

 • רגולציה סביבתית
 • פיתוח בר קיימא
 • אנרגיה וגז טבעי
 • אחריות סקטוריאלית לכימיה, פארמה, מחצבים, תשומות לבנייה, אנרגיה מתחדשת ומיחזור
 • פיקוח על יצוא דו שימושי
 • רשות מוסמכת ביבוא ויצוא
 • ייצוג המשרד בוועדות וארגונים בתחומי פעילות המינהל
rgb(160,206,103)