תקציבים 


 

כלים ומאגרי מידע

כן
שם יחידה:יחידות מטה:תקציבים, תמחיר ופיקוח על המחירים
סוגים:דף יחידה:יחידה
   

תקציבים, תמחיר ופיקוח על המחירים

 
 
תקציבים
כתובת: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
טלפון: 02-6662292
פקס: 02-6662983
דואר אלקטרוני: David.Shteinmez@Economy.gov.il
 
יצירת קשר

היחידה עוסקת בתכנון וקביעת מסגרות התקציב ותוכניות העבודה לפי סדרי עדיפויות ולפי מדיניות הנהלת המשרד, בתאום עם משרד האוצר. בנוסף היחידה מפעילה מנגנון רגולטורי הפועל מתוקף חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, הנועד בין היתר גם להבטיח אספקתם של מוצרים בסיסיים במחירים סבירים כגון: לחם, חלב, גבינה וביצים.

תחומי אחריות בנושא תקציבים:

  • תכנון וקביעת מסגרות התקציב ותוכניות העבודה לפי סדרי עדיפויות ולפי מדיניות הנהלת המשרד, בתאום עם משרד האוצר.
  • התווית המתודולוגיה להכנת התקציב ותוכניות העבודה.
  • תכנון כלכלי, לקביעת סלי התקציב וקריטריונים להקצאה.
  • קביעת עלויות ומיון כלכלי של הוצאות המשרד.
  • מניעת רווחיות יתר מבעלי כח שוק, מניעת כח מונופוליסטי.
rgb(0,165,227)