היחידה העוסקת בנושא

 
     
 

 הרשות לכח אדם בשעת חירום

 
 
 

אודות הרשות לכח אדם בשעת חירום

 רשות כח אדם לשעת חירום במשרד הכלכלה והתעשייה אחראית על מזעור הפגיעה ברציפות התפקודית של המשק החיוני בהיבט של כח אדם, מכוח חוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967.  במסגרת החוק האמור, שר הכלכלה והתעשייה רשאי להוציא צווי קריאה לשירות עבודה במצבי החירום השונים כדלקמן (לאחר התייעצות עם שר הביטחון/השר לביטחון פנים):
 
 • מצב חירום ביטחוני כללי (בו מגייסים את רוב עתודות המילואים לצה"ל)
 • מצב מיוחד בעורף 
 • אסון המוני (כגון: רעידת אדמה, פנדמיה)

 

יעדים, מטרות וחזון
בשעת חירום נושאת הרשות באחריות להפעלת מערך כח אדם במפעלים החיוניים בכל הנוגע ל:
 
 • גיוס ושחרור עובדי המפעלים החיוניים ו/או המפעלים למתן שירותים קיומיים וכח האדם במשק באמצעות צווים קיבוציים ו/או אישיים.
 • הכרזה "אד הוק " של מפעלים חיוניים חדשים.
 • תגבור המשק בכח אדם ייעודי במקצועות קריטיים מתוך מאגרי כ"א קיימים ומאגר דורשי העבודה של שירות התעסוקה.
 • הפעלת ועדות ענפיות/ולת"מ שרות מילואים מיוחד .
 • חלוקת אישורי מעבר לעובדים חיוניים על פי בקשת הרשויות הייעודיות. 
 

מפעל חיוני

כל מפעל, או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה, ביטחון הציבור, הבטחת המשך היצוא ולהספקת ומתן שירותים חיוניים למשק. שר הכלכלה והתעשייה רשאי למנות  לו ועדה מייעצת לעניין הכרזה על מפעלים חיוניים.
הכרזת מפעלים חיוניים:
 • רגיעה: רשויות ייעודיות (משרדי ממשלה) מגישות בקשות להכרזת מפעלים חיוניים/קיומיים לוועדה מייעצת, אשר מתפקידה לבחון ולהמליץ בפני המפקח הכללי על כוח אדם על הצורך בהכרזת מפעל כחיוני.
 • חירום: בחירום מתנהל הליך מקוצר של הכרזת מפעלים חיוניים אד-הוק. עפ"י בקשת רשות ייעודית  ולאחר היוועצות משרד הביטחון/המשרד להגנת העורף עם המפקח הכללי על כוח אדם מוכרז מפעל כחיוני לתקופה מוגבלת.
 
 

​​מפעל למתן שירותים קיומיים

מפעל, הנותן שירותים קיומיים באחד מהתחומים הבאים: אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת, דואר או שירות אשר לדעת השר הוא חיוני לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסייה. שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו.
ניתן לגייס מפעלים חיוניים מחוץ לאזור המוכרז לצורך מתן שירותים בתוך האזור המוכרז.
 

דוגמה לאישור מפעל למתן שירותים קיומיים

 

חובת מסירת פרטים

כל בעל מפעל מחויב למסור פרטים על מפעלו, עובדיו, תפוקתו,  ציודו – במטרה לתכנן את הפעלתו בחירום.
כל אדם החייב בשירות עבודה על פי החוק, חייב למסור פרטים אישיים לפי דרישה.
 

שירות עבודה

שירות עבודה: עבודה במפעל חיוני, או עבודה במפעל למתן שירותים קיומיים. 
 
חייבים בשירות עבודה:
 • תושב קבוע, גבר מגיל 16 ועד 67
 • אישה מגיל 16 ועד 62
 • למעט- חייל, שוטר, אישה הרה, אישה עם ילדים עד גיל שנה  

חייב שירות ביטחון המרותק משקית:
 • חייב שירות ביטחון, שאושר לריתוק משקי על ידי צה"ל לצורך עבודה במפעל חיוני/קיומי, מבצע שרות מילואים ברגיעה באמצעות יחידת הריתוק אליה הוצב.
 • בשעת חרום מבצע עבודתו במסגרת המפעל החיוני  

 

מגויס פנים/חוץ: 

 • מגויס פנים: עובד במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים -  הנקרא לשירות עבודה באותו המפעל.
 • מגויס חוץ: אדם הנקרא בצו אישי לעבוד במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים -  בו אינו עובד בשגרה.

 

אימון לשירות עבודה: ניתן לקרוא בצו לאדם החייב בשירות עבודה לאימון והכשרה לתקופה של עד 3 יום בשנה ובמקצועות מסוימים עד 12 יום בשנה. דוגמה לצו קריאה לאימון לשירות עבודה

 

תגמולים למגויסים:

 • רגיעה: מגויס חוץ הנקרא בצו לאימון לשירות עבודה, ישולם שכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי. בנוסף, יוחזרו למגויס הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית וכלכלה.
 • חירום: מגויס חוץ הנקרא בצו לשירות עבודה, ישולם שכרו על ידי המפעל אליו רותק בהתאם לתפקיד אותו נדרש למלא. בין המגויס לבין המפעל יתקיימו יחסי עובד-מעביד. 

 

עונשין: החייבים  בשירות עבודה, אשר אינם מקיימים את המוטל עליהם, ברגיעה ו/או בחירום, בהתאם לסעיפי החוק השונים – צפויים לעונשים הקבועים בחוק (קנס כספי / מאסר) עבירה על חוק זה הינה עבירה פלילית.

דוגמה להודעה לעובדים

דוגמה לצו קריאה קולקטיבי לשירות עבודה

דוגמה לצו קריאה אישי לשירות עבודה

 

מקורות כוח אדם לתגבור בשעת חרום

 • מאגרי כוח אדם
 • נציבות שירות המדינה
 • שירות התעסוקה
 • חברות כוח אדם ולשכות עבודה פרטיות
 • ועדות ענפיות (ולת"מ סקטוריאלי וולת"מ שמ"מ)
 • סיוע צה"ל בחיילים/ות​
 

ביטוח מגוייסים

 • רגיעה: אדם הנקרא בצו לאימון לשירות עבודה מבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי מכוח ענף נפגעי עבודה.
 • חירום: אדם הנקרא בצו לשירות עבודה מבוטח באמצעות המוסד לביטוח לאומי מכוח ענף נפגעי איבה וכן מכוח ענף נפגעי עבודה. זכות הנפגע, או שאיריו, להחליט מי מענפי הביטוח עדיפים בעת הגשת תביעה.
 

אישורי מעבר בחירום

אישורי מעבר נועדו לאפשר לעובדים חיוניים ביותר להגיע למקומות עבודתם במפעלים החיוניים באזורים שייחסמו על ידי כוחות הביטחון. האישורים יימסרו להנהלות המפעלים, באמצעות הרשויות הייעודיות, לצורך חלוקתם לעובדים.

 

יצירת קשר

 
סניף​ טלפון​ פקס
מטה ארצי​​ 03-7347566 03-5613428
מרחב צפון​ 04-8631041​ 04-8631009
מרחב מרכז​ 03-7347003​ 03-6812319
מרחב ירושלים​ 02-6667920​  02-6231581
מרחב דרום​​ 08-6264781 08-6264758
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו