משרד הכלכלה והתעשייה

פניות הציבור
 
 

כלים ומאגרי מידע

 

 כתובות וטלפונים

 
 
 
 
 

באתר זה מוצגים פרטים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים במשרד הכלכלה והתעשייה.

היחידות העוסקות בתחום התעסוקה עברו למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להחלטת ממשלה מספר 1754 מיום 31.7.2016. על מנת לחפש פרטים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים מיחידות אלה, היכנסו לאתר תעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

select
select
 
 
 
 
שםמטהתפקידמטהשם היחידה   טלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר  
 • אהרון שניסטודנטית מחלקת מסלולי תעסוקה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662833   דואר אלקטרוני
  אהרוני דיקלהסטודנטית מסלולים ירוקים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662873   דואר אלקטרוני
  אלוני גילמרכז מסלולי תעסוקה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662078   דואר אלקטרוני
  אנגלרד סתיודוברות הסברה ופרסומים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662826   דואר אלקטרוני
  גבריאלי יעקב אושררכזת לשכה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662828   דואר אלקטרוני
 • איצקוביץ נחוםמנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662828   דואר אלקטרוני
  גלעד יעקבסגן ממונה ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  ‎02-6662596   דואר אלקטרוני
  לחיאני עופרהיועצת בכירה למנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662828   דואר אלקטרוני
 • דבש אפרתרו"ח, מנהלת מחלקת ביקורת ובקרה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662856   דואר אלקטרוני
  דהאן דפנהמרכזת תיקי לקוחות בתחום הפלסטיקה, גומי, כימיה, בד לא ארוג, ביו טכנולוגיה וננו טכנולוגיה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662857   דואר אלקטרוני
  דרגן שירו"ח ומרכז בכיר ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662846   דואר אלקטרוני
  דרעי אפרתמרכזת תיקי לקוחות בתחום האלקטרוניקה, מיכשור רפואי, רכיבים אלקטרוניים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662850   דואר אלקטרוני
 • (אריאל) ונסו אריקמנהל ארכיון
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662822   דואר אלקטרוני
  וגנר מיכלמרכזת ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662836   דואר אלקטרוני
 • גרינוולד אסףיועץ מקצועי למנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662847   דואר אלקטרוני
  זגורי לבנהמנהלת תחום בכירה מחלקת לקוחות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662855   דואר אלקטרוני
 • חממי שולמיתראש ענף בחינה, קליטת בקשות במסלול מענקים וטיפול בענף מגורים להשכרה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662862   דואר אלקטרוני
  חפץ אורנהמרכזת ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662832   דואר אלקטרוני
 • גולדברג - לנגרמן ריטהמרכזת בכירה ניהול נתונים ומידע
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662864   דואר אלקטרוני
  יחזקאלי איתיכלכלן ראשי ומנהל מסלולים ירוקים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662839   דואר אלקטרוני
 • כהן גילהמנהלת לשכת מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662828   דואר אלקטרוני
  לוי אלירו"ח המחלקה לביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662285   דואר אלקטרוני
  ליברטי שיראלסטודנטית, אחראית לשכת סגן בכיר למנהל הרשות להשקעות ומנהל מסלולי תעסוקה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662833   דואר אלקטרוני
 • מחלב יחזקאלסגן מנהל תחום ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662821   דואר אלקטרוני
  מימרן רבקהסטודנטית לשכת מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  ‎02-6662826   דואר אלקטרוני
 • ניסן לימורממונה על מסלולים ופרויקטים מיוחדים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6663730   דואר אלקטרוני
  נצר ישראלמרכז בכיר ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662842   דואר אלקטרוני
 • ענזרות חיהכלכלנית, מרכזת תיקי לקוחות בענף המתכת, מרכזת הטיפול בהזמנות עבודה ומרכזת הטיפול בועדת מנהלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662823   דואר אלקטרוני
 • ראובני מלכהאחראית תשלומים והתקשרויות לכלל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662843   דואר אלקטרוני
  רובינשטיין רותרו"ח, מנהלת תחום תיקי לקוחות בענף המזון, טקסטיל והשכרה למגורים ומרכזת הטיפול בועדת ערר
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662860   דואר אלקטרוני
  רוני כהן ורדהמנהלת לשכת מסלול מענקים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662829   דואר אלקטרוני
 • אוחנה תקוהראש ענף בוחנים
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662830   דואר אלקטרוני
  שוחט נוריתמרכזת מסלולי תעסוקה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662848   דואר אלקטרוני
  שטרית אשרלשכת סגן בכיר למנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה ומנהל מסלולי תעסוקה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662833   דואר אלקטרוני
  שמע שרוןרכז בכיר תיקיון
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662184   דואר אלקטרוני
  שמעוני חבצלתמרכזת מסלולי תעסוקה ומרכזת ישיבות ועדה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662835   דואר אלקטרוני
  שני רוניתמנהלת תחום בכירה ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662841   דואר אלקטרוני
 • תורג'מן אתימרכזת ביקורת ביצוע השקעות
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662838   דואר אלקטרוני
  תמיר גליתמרכזת מסלולי תעסוקה
  הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
  02-6662708   דואר אלקטרוני