כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

קידום הייצור המתקדם בישראל - סקירת מדיניות והשוואה בינלאומית - יולי 2016

 
 
פרסום
01/07/2016 00:00
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
 
 

 
 
 
חדש
שער המחקר

​העבודה עוסקת בתמיכה במעבר לייצור מתקדם בתעשייה. במסגרת העבודה נסקרה המדיניות בנושא בגרמניה, ארה"ב, בריטניה וסינגפור. כמו כן נערכה סקירה ענפית לבחינת מוקדים פוטנציאלים למעבר לייצור מתקדם. כמו כן נעשתה הערכה של תועלות אפשריות לתמיכה בייצור מתקדם בארץ.

 

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​המושג "ייצור מתקדם" (Advanced Manufacturing) אינו חדש. הוא היה בשימוש עוד בסוף המאה הקודמת, עם תחילת השימוש במערכות תיב"מ (תכנון וייצור באמצעות מחשב), בקרים ממוחשבים ומיקרו מעבדים וישומן של שיטות ניהול דוגמת Total Quality Management. במהלך השנים הטכנולוגיות, המוצרים והתהליכים הנכללים ב"ייצור מתקדם" עברו שינויים משמעותיים.


בשנים האחרונות העיסוק בייצור המתקדם הלך וגבר, זאת לאור הבשלתן של טכנולוגיות ייצור שונות היוצרות נקודת מפנה אפשרית (Tipping point) שתוביל לשינויים מהפכניים בתהליכי הייצור המסורתיים. עם הטכנולוגיות הללו נמנות: Big Data ו"מחשוב הענן", אשר הופכות נגישות יותר ועלותן הולכת ופוחתת; מערכות חישה ומעבדים רבי עוצמה אשר הופכים את מכונות הייצור למתקדמות יותר מאשר בעבר ואשר עלותן גם היא פחתה משמעותית; טכנולוגיות ייצור בהוספה אשר הופכות נפוצות ונגישות יותר; רובוטים תעשייתיים, שיכולתם מתפתחת ועלותן הולכת ופוחתת וטכנולוגיות המידע (IT), המאפשרות מודלים חדשים של שיתופי פעולה.


הטכנולוגיות הנזכרות לעיל מאפשרות למפעלים להתייעל בכמה מישורים: ייצור בסדרות קצרות; ייצור של מוצרים בעלי תכונות מיוחדות שלא היו אפשריים בעבר; מענה מהיר לצורכי השוק; חיסכון דרמטי בכוח אדם; יכולת איסוף מידע רב ושליטה בתהליכי הייצור כמעט ללא מגע יד אדם.


השפעתו של הייצור המתקדם אינה מתבטאת רק ברמת המפעל הבודד אלא היא עשויה לחולל שינוי גלובלי, ובו חלוקת הערך המוסף בין המדינות השונות בשרשרת הערך הגלובלית תשתנה באופן דרמטי. כבר היום אנו עדים לסנוניות ראשונות של ענפי ייצור החוזרים למדינות המפותחות. הענפים האלה – דוגמת נעליים ומוצרי חשמל ואלקטרוניקה לשימוש ביתי (consumer electronics) – מתאפיינים בתהליכי הרכבה (Assembly) אינטנסיביים שאפשר לבצע אותם בשימוש "מתקדם" ברובוטיקה, בייצור בהוספה ובטכנולוגיות IT וחיישנים. כתוצאה מכך, מדינות כמו סין ווייטנאם, שהן אבן שואבת לתהליכים מרובי עבודה, עשויות לאבד את יתרונן התחרותי המובהק.


היות ומדינת ישראל מתחרה הן עם יצרניות מהמזרח הרחוק (תחרות המבוססת על עלויות כוח אדם) והן עם יצרניות מהמערב (תחרות המבוססת על ערך, יעילות ויתרון טכנולוגי), ההתפתחות של הייצור המתקדם בעולם עשויה להשפיע ישירות על התעשייה בה. התפתחות זו, כמו גם התגובה כלפיה בתעשיות של מדינות המזרח הרחוק, צפויות לאתגר את התעשייה בישראל אך גם ליצור הזדמנות לשינוי בה.

 

סקירה זו עוסקת בהגדרת מאפייני התעשייה המתקדמת, תנאי הסביבה הנדרשים להצלחת ההטמעה של הייצור המתקדם בתעשייה,ההשפעה הפוטנציאלית של הייצור המתקדם על התעשייה ועל המשק, מוכנותה של התעשייה בישראל למעבר לייצור מתקדם, ניתוח ענפי תעשייה וסקירה של תכניות לעידוד הייצור המתקדם במדינות שונות.

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה