כלים ומאגרי מידע

 
     
 

פרוטוקול מסכם להחלטת הוועדה לבדיקת פערי מחירים

 
 
פרסום
13/11/2017 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​מתוקף "צו הגנת הצרכן (סימון טובין)(סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל)(הוראת שעה), התשע"ז-2017, התכנה הוועדה לבדיקת פערי מחירים לארבעה דיונים ממושכים, במסגרתם גיבשה הסכמתה על אמות המידה המקצועיות והעקרונות המנחים את עבודה.

מסמך זה מפרט את עיקרי הסוגיות כפי שעלו בדיוני הוועדה, וכן את רשימת המוצרים המוצעת לגילוי מחירים במסגרת הצו, על פי המלצת הוועדה.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה