כלים ומאגרי מידע

 
     
 

עקרונות מנחים ומתודולוגיה לעבודת הועדה לבדיקת פערי מחירים - מוצרי טואלטיקה

 
 
פרסום
09/11/2017 00:00
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן
 
 

 
 
 
חדש

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

משרד הכלכלה והתעשייה פועל בשנים האחרונות לטובת הפחתת יוקר המחיה במשק באמצעות מגוון כלים ופעולות. מסקירה כלכלית שבוצעה במשרד עולה כי רמת המחירים בישראל ביחס לתוצר לנפש גבוהה בכ-20% לעומת ממוצע מדנות ה-OECD.

כחלק מצעדי המדיניות להתמודדות עם פערי המחירים פורסם לאחרונה צו הגנת הצרכן (סימון טובין)(סימון טובין המחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל)(הוראת שעה), התשע"ז-2017. הצו נועד לשקף לצרכנים מידע מהימן בדבר פערי המחירים בין ישראל למדינות נבחרות במוצרים ספציפיים ולסייע בהתנהגות צרכנית נבונה לצד הפחתת יוקר המחיה.

ניתוח רמת המחירים מבוצע בשלושה רבדים: רמת הקטגוריה, המותג והמוצר הספציפי. מסמך זה נועד לגבש קווים מנחים לעבודה הוועדה המקצועית שהוקמה מתוקף הצו, לצורך עריכת רשימה של מוצרים כאמור בסעיף 2(ב) ו-2(ג) לצו.

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה