כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

דו"ח ה-OECD על עסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל: מדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל 2016

 
 
פרסום
25/10/2017 00:00
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
בשיתוף עם OECD
 

 
 
 
חדש
תמונת שער של הפרסום

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

​דו"ח זה הוא תוצר של שלוש שנות מחקר שביצעו מומחים מטעם ארגון ה-OECD בליווי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. הדו"ח מעניק פרספקטיבה בינלאומית, המאפשרת ללמוד מהניסיון העולמי בעיצוב מדיניות לקידום עסקים קטנים ובינוניים. הדו"ח מציג סקירה מקיפה על מדיניות בישראל בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות, ותיאור התכניות המרכזיות לתמיכה בעסקים אלו, וכן כ-70 המלצות חשובות למדיניות בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים שקשורות לפעילות של גופי שלטון רבים בישראל בנוסף לפעילות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה