כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 אישור מבדקות שירות - משקלות ומידות

 
 
 

בקשה לקבלת מידע  - פניה לציבור

במסגרת התכנית השנתית להפחתת הנטל הרגולטורי במשרד הכלכלה והתעשייה, נבחן בימים אלו תהליך אישור "מבדקת שירות" על ידי היחידה למשקלות ומידות. הבחינה מתבצעת בהתאם להחלטת ממשלה 2118 מיום 22.10.2014 שעניינה "הפחתת הנטל הרגולטורי".

 

מבוצעת בזאת פנייה לבעלי עניין לקבלת התייחסותם בנוגע לרגולציה זו. בין היתר, ניתן להתייחס ל:

  •     הפרוצדורה הכרוכה בקבלת אישור מבדקת שירות
  • ​    דרישות בהם יש לעמוד לצורך קבלת האישור
  •     הצעות לשינוי הרגולציה בתחום מבדקות השירות


כל המעוניין להעביר מידע מוזמן לפנות בדוא"ל regulation@economy.gov.il

עד ליום 18.04.2017. בפנייה יש לציין את שם הפונה ופרטי התקשרות.

המשרד ית​ייחס לכלל העמדות או המידע שיוגשו אך יובהר כי אינו מתחייב להשיב באופן פרטני לכל פנייה.

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה