כלים ומאגרי מידע

 
     
 

  פניות עיתונאים, הטיפול בפניות הציבור, פרסומי מינהלים ואגפים

 
 
​6.1 פניות עיתונאים ונציגי אמצעי תקשורת


6.1.1  עיתונאים ונציגי אמצעי תקשורת אשר פונים אל דובר/ת המשרד לקבלת מידע בעניינים שוטפים, יקבלו מידע זה על פי שיקולו דעתו של דובר המשרד, ללא צורך בהליך של פניה אל הממונה על חוק חופש המידע וללא חיוב באגרות.


6.1.2  מידע הנדרש על ידי עיתונאים ונציגי תקשורת אחרים מדובר המשרד ואשר אינו זמין וכרוך בעבודה רבה, הפקה של חומר רב, והכנתו מיועדת על פי דרישה ממוקדת, ישנה האפשרות לחייב את העיתון המבקש, להגיש בקשה בהליך חופש המידע, חיוב באגרות בקשה, טיפול והפקה, כל זאת על פי שיקול דעתו של הדובר.


6.1.3 עיתונאי ונציגי אמצעי תקשורת הפונה אל המנהלים לקבלת מידע, כאשר הפניה נעשית לא עפ"י חוק חופש המידע תועבר הבקשה אל דובר המשרד.


6.1.4 כל פניה של עיתונאי, ונציגי אמצעי תקשורת אל הממונה על פי חוק חופש המידע, תועבר הבקשה על ידי הממונה אל הדובר לקבלת המידע, או כל טיפול אחר הדרוש על פי חוק חופש המידע. הממונה יידע את הדובר לגבי כל בקשה לקבלת מידע מעיתונאים ואמצעי התקשורת לגבי מידע שאין למסרו עפ"י חוק חופש המידע, הגנת הפרטיות ועפ"י כל דין.


6.2  פניות ליח' לפניות הציבור

פניות ציבור של הגופים והאוכלוסייה המטופלת על ידי המשרד שנועדו לקבלת עזרה, טיפול, תלונות ובהשגת דרישותיהם מהיחידות, השירותים אגפי ומינהלי המשרד, יעשו על ידי היח' לפניות הציבור במשרד, ואין להפנותם אל הממונה על חוק חופש המידע.


6.3  פרסומים ומידע שוטף של האגפים


6.3.1  פרסום של יחידה במשרד  הניתן כחלק מהשירות לציבור במסגרת תפקידה של היחידה,  אינו מחויב בהליך של הפנייה לממונה. פרסום זה יופץ ישירות ע"י היחידה באמצעות הדובר או העמדתו לציבור במחוזות, ובכל דרך שנקבעה בנהלי המשרד.


6.3.2  מידע המופץ דרך קבע, לגופים מולם עובדת היחידה בצורה שוטפת, אין חובה להפנותם אל הממונה.
אם הבקשה עפ"י סעיף זה, ממוקדת למידע קיים, הדורש טיפול ושעות עבודה רבות והפקה של מידע רב, יכולה היחידה להפנות את הגוף להגשת בקשה אל הממונה.

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו