יישום חוק חופש המידע

 
 

 

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, מכיר בזכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי ברשויות הציבוריות.​


 

קבלת מידע המצוי במשרד הכלכלה נעשית באמצעות הגשת בקשה לממונה על יישום חוק חופש המידע.


 

לשימושכם באתר חופש המידע של משרד הכלכלה: 

 


 

 
מידע נוסף בנושא הגשת בקשות ניתן למצוא באתר 'חופש המידע'​ הממשלתי.