מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 
 
היחידה המחוזית מופקדת על פעילויות מגוונות שעיקרן בטיחות וגהות העובדים במקומות העבודה ומניעת מצבים העלולים לגרום לפגיעה בעובדים כתוצאה מתאונות עבודה ומחלות מקצוע.
 
היחידה פועלת מכוח שני חוקים עיקריים:
 
  • פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל 1970.
 
וכן ע"פ חוקים ותקנות נוספים.
 
למפקחי המחוזות סמכויות רחבות ע"פ החוקים לעיל והם מבצעים פיקוח ואכיפה בענפי המשק השונים – תעשייה , מלאכה , בניה , חקלאות ושירותים ,בודקים עמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטים ואוכפים אותם.
 
המפקחים חוקרים תאונות במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנותן.
 
למפקח עבודה האזורי סמכויות נרחבות בהן: הסמכות להפסיק את העבודה במפעל, להוציא צו שיפור המחייב את המעביד לנקוט צעדים שונים ,להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה או מתקן.
 
היחידה מעניקה היתרים ואישורים לשימוש בחומרי נפץ וזיקוקי דינור , היתרים לאיכסון דלק וגאז וכמו כן מאשרת מתן רישוי עסק לעסקים הנכללים במסגרת התקנות.
 
 
 
שםמטהתפקידמטהטלפוןמטהפקסמטהיצירת קשר  
שולמן ענת ראש תחום גיהות תעסוקתית03-7347067   דואר אלקטרוני
מרבנט יוסי יחידת חקירות - ראש תחום חקירות ותאונות04-8613730   דואר אלקטרוני
דבוש מישל רכזת לשכה04-8613717   דואר אלקטרוני
חפץ שמואל מפקח עבודה אזורי לתחום הבנייה03-7347038   דואר אלקטרוני
אברמוב שרית רכזת לשכה03-7347041   דואר אלקטרוני
בן הרוש ציון מפקח עבודה אזורי, מנהל תחום מכשירי החייאה במקומות ציבוריים03-7347056   דואר אלקטרוני
ספרו מיכאל מפקח עבודה אזורי בתחום התעשייה03-7347040   דואר אלקטרוני
זליגר מירה מפקחת עבודה אזורית 02-6667974   דואר אלקטרוני
קלדרון סימה רכזת לשכה02-6667973   דואר אלקטרוני
ספיבק יבגני מפקח עבודה אזורי08-6264718   דואר אלקטרוני
כהן שושנה רכזת לשכה08-6264713   דואר אלקטרוני
סני ארוויןמפקח עבודה אזורי 04-8613716   דואר אלקטרוני
פינחס בריסגן מפקח עבודה איזורי04-8613725   דואר אלקטרוני
וייצמן מרינהסגנית מפקח עבודה אזורי08-6264711   דואר אלקטרוני
גיישס פאולינהסגנית מפקח עבודה אזורי בתחום התעשייה 03-7347032   דואר אלקטרוני
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו