מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

 
 
היחידה המחוזית מופקדת על פעילויות מגוונות שעיקרן בטיחות וגהות העובדים במקומות העבודה ומניעת מצבים העלולים לגרום לפגיעה בעובדים כתוצאה מתאונות עבודה ומחלות מקצוע.
 
היחידה פועלת מכוח שני חוקים עיקריים:
 
  • פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל 1970.
 
וכן ע"פ חוקים ותקנות נוספים.
 
למפקחי המחוזות סמכויות רחבות ע"פ החוקים לעיל והם מבצעים פיקוח ואכיפה בענפי המשק השונים – תעשייה , מלאכה , בניה , חקלאות ושירותים ,בודקים עמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטים ואוכפים אותם.
 
המפקחים חוקרים תאונות במטרה להפיק לקחים ולמנוע הישנותן.
 
למפקח עבודה האזורי סמכויות נרחבות בהן: הסמכות להפסיק את העבודה במפעל, להוציא צו שיפור המחייב את המעביד לנקוט צעדים שונים ,להוציא צו בטיחות האוסר שימוש במכונה או מתקן.
 
היחידה מעניקה היתרים ואישורים לשימוש בחומרי נפץ וזיקוקי דינור , היתרים לאיכסון דלק וגאז וכמו כן מאשרת מתן רישוי עסק לעסקים הנכללים במסגרת התקנות.
 
 
 
לא נמצאו תוצאות נתונים
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו