כלים ומאגרי מידע

 
     
 

 הכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 
 
הכשרה מקצועית
היחידה המחוזית להכשרה מקצועית ולפיתוח כח אדם מופקדת על הכשרת כוח אדם מקצועי טכנולוגי למשק ומקיימת הכשרות במסלולים:
 
 
  • הכשרה מקצועית לנוער
  • הכשרה מקצועית למבוגרים
  • הכשרה והשתלמויות ערב בבתי ספר עסקיים
  • הכשרה בתעשייה ובבניה
 
 
 

מטרות היחידה

הכשרת מבוגרים – הכשרה והסבה מקצועית לדורשי עבודה, מובטלים , מקבלי הבטחת הכנסה לרבות אקדמאים , במקצועות שיאפשרו השמתם במקומות עבודה תוך דגש על מקצועות נדרשים למשק.
 
הכשרת נוער – הכשרת נוער, שאינו משולב במסגרות החינוך הפורמאליות אשר מעוניין ללמוד מקצוע טכנולוגי ברמה נאותה בבתי ספר מקצועיים למען עתידו.
 
 
היחידה כוללת בתוכה את יחידת המשנה לבחינות שאחראית לתכנון וביצוע מערך הבחינות העיוניות והמעשיות במקצועות הנלמדים, להערכת הישגי ומיומנויות התלמידים ע"י:
 
            א. בחינות סיווג מקצועי
 
            ב. בחינות רישוי ובחינות במקצועות מאושרים לבוגרי קורסים
 
            ג. בחינות בתחום התחבורה.
 
 
 

יעדים בהכשרה מקצועית

  • הרחבת פרויקטים ייחודיים לקידום האוכלוסיות שבטיפול האגף כולל הרחבת הפעילות להשלמת השכלה, המכינות וקורסי ה"קדם" אשר משפרים מאד את הסיכויים של אוכלוסיות חלשות להיקלט לקורסים הרגילים של האגף.
 
  • טיפול באוכלוסיות מיוחדות, כגון - בני מיעוטים, עולים, חרדים ונשים במגמה לשפר את סיכוייהן להשתלב בשוק העבודה.
  • הרחבת קורסי העדכון המקצועי והסדנאות לפיתוח כישורי עבודה מתוך מגמה לחזק ולעדכן את העובדים במקצועותיהם ועל ידי כך להגביר את סיכויי ההתמודדות שלהם בתנאים של שינויים טכנולוגיים מהירים, לסייע להם לשמור על מקום עבודתם ולצמצם פיטורים ואבטלה.
 
  • שיפור המיון של המועמדים לפעולות ההכשרה והגברת ההלימה בין צורכי המשק, כישורי המועמדים ופעולות ההכשרה מתוך מגמה להבטיח שיעורים גבוהים של השמה בעבודה בסיום הקורסים.
שיפור יחסי הגומלין שבין האגף מחד ובין משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, שרות התעסוקה, ארגוני עובדים וארגוני מעסיקים מאידך.

לא נמצאו תוצאות נתונים
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
מצאתם אי-דיוקים? יש לכם הצעות ייעול? עדכנו אותנו