אודות

כלים ומאגרי מידע

 

 יחידות המשרד

RSS_small
 
 
 
/Pages/RSSPages/UnitsRSS.aspx
 
select
 
 
 
אכיפה במסחר
אגף אכיפה במסחר
אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות
ביקורת פנים
ביקורת פנים
בקרה, מעקב ומכרזים
דוברות ופניות הציבור
הכשרה מקצועית
האגף להכשרה מקצועית
האגף למעונות יום ומשפחתונים
היחידה ליחסי עבודה
היחידה למשקלות ומידות
המדען הראשי
המטה לקידום תעסוקת חרדים
המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה
המעבדה הלאומית לפיזיקה
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה
הרשות לשיתוף-פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות
כספים וחשבונות
לשכה משפטית
לשכת המנכ"ל
לשכת השר
לשכת השר
לשכת משנה ומ"מ מנכ"ל
לוגו מה"ט
מה"ט - המכון להכשרה טכנולוגית
מחוז ב"ש והדרום
מחוז חיפה והצפון
מחוז ירושלים
מחוז ת"א והמרכז
מחקר וכלכלה
מינהל אזורי תעשייה
מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית
מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית
מינהל הסדרה ואכיפה
מינהל ומשאבי אנוש
מינהל חירום
מינהל יבוא
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
מינהל סביבה ופיתוח בר קיימא
מינהל סחר חוץ
מינהל תעשיות
מינהל תקינה
מערכות מידע
משנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה
רישוי ורישום עיסוקים
רשם האגודות השיתופיות
תעסוקת מיעוטים
שילוב האוכלוסייה הערבית,דרוזית וצ'רקסית
שילוב הורים יחידים, 45+ ויוצאי אתיופיה
תקציבים, תמחיר ופיקוח על המחירים